Események betöltése

Orgonakoncert Belgrádban Berislav Jerkovic baritonnal.

Műsoron:
D. Buxtehude: Toccata in d (BuxWV 155)
A. Dvorak: Biblische lieder
J.G. Walther: Freu dich sehr, o meine Seele
J.S. Bach: Concerto in G (BWV 592)
H. Sutermeister: Psalm 70 & 86
F. Mendelssohn: Sonata in c (Op.65. No.2.)